Theo dõi hoa hồng

Khu vực dành riêng cho cộng tác viên.

Nếu đã có tài khoản bạn có thể đăng nhập vào để xem các thống kê về lượt giới thiệu, tạo các liên kết cũng như xem doanh số hoa hồng cho mỗi lượt giới thiệu thành công và tổng hoa hồng tích lũy tới thời điểm hiện tại. Bạn cần đăng nhập để theo dõi hoạt động cộng tác.

Chưa có tài khoản, bạn có thể tạo tài khoản cộng tác ở link đính kèm. Lưu ý, tài khoản cần được duyệt trước khi tính hoa hồng.

[affiliate_area]
Back to top button