Cơ cấu dân số và lạm phát

Cơ cấu dân số và lạm phát

Nhóm phụ thuộc làm tăng lạm phát, trong khi nhóm lao động chính lại có tác động khác nhau ở các quốc gia và các thời điểm.

Back to top button