Hướng dẫn sử dụng Fibonacci thoái lui – Fibonacci Retracements

Hướng dẫn sử dụng Fibonacci thoái lui - Fibonacci Retracements

Fibonacci thoái lui là mẫu Fibonacci đơn giản, phổ biến và thường được sử dụng trong các PTKT nhằm xác định các mức cản/hỗ trợ trong giao dịch. Việc hiểu rõ các xác định (tính toán) và sử dụng Fibonacci thoái lui là rất quan trọng để xác định điểm vào, chốt lời, cắt lỗ

Back to top button