KTH_1_C8

Bộ đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế học - Chương 8: Tiền, hoạt động ngân hàng và thị trường tiền tệ; Phối hợp giữa thị trường hàng hoá và tiền tệ (mô hình IS-LM)

Bộ đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế học – Chương 8: Tiền, hoạt động ngân hàng và thị trường tiền tệ; Phối hợp giữa thị trường hàng hoá và tiền tệ (mô hình IS-LM)

Leave a Reply

Back to top button