cac-phuong-phap-uoc-luong-du-lieu-bang-2

2 phương pháp ước lượng dữ liệu bảng động thường sử dụng để giải quyết vấn đề biến nội sinh là phương pháp sai phân (D-GMM) và p.pháp biến đại diện (S-GMM)

2 phương pháp ước lượng dữ liệu bảng động thường sử dụng để giải quyết vấn đề biến nội sinh là phương pháp sai phân (D-GMM) và p.pháp biến đại diện (S-GMM)

Trả lời

Back to top button