co-che-truyen-dan-cu-soc-tai-chinh-thuong-mai-mo-hinh-var-stata

Cơ chế truyền dẫn cú sốc tài chính và thương mại đến nền sản xuất ở các nước châu Á - sử dụng mô hình VAR

Cơ chế truyền dẫn cú sốc tài chính và thương mại đến nền sản xuất ở các nước châu Á – sử dụng mô hình VAR, được thực hiện trên dofile của Stata

Back to top button