dac-ta-sai-mo-hinh-model-specification-stata-2

Minh họa kiểm tra hiện tượng đặc tả sai mô hình trên Stata

Minh họa kiểm tra hiện tượng đặc tả sai mô hình trên Stata

Leave a Reply

Back to top button