Bộ PAPI 38 chỉ số dạng bảng 2011 – 2021

Bộ PAPI 38 chỉ số dạng bảng 2011 - 2021

Nhằm hỗ trợ phân tích sâu cho các phân tích nhân tố hay thành phần chính, TNS đi sâu tổng hợp 38 chỉ số thành phần của bộ PAPI trong giai đoạn 2011 – 2021

Back to top button