Dofile ước lượng mô hình GARCH

Dofile ước lượng mô hình GARCH để đánh giá biến động trong khối lượng giao dịch lên lợi suất đầu tư của các cổ phiếu niêm yết trên sàn HOSE. Dữ liệu được thu thập theo tuần từ 2005w1 đến 2018w13.

Quy trình thực hiện chi tiết và đầy đủ các bước từ xử lý dữ liệu, vẽ trực quan đồ thị để đánh giá sơ bộ các đặc điểm của chuỗi, kiểm tra tính dừng, kiểm tra sự tồn tại của hiệu ứng ARCH, lựa chọn mô hình, kiểm tra nhân quả… Dofile bao gồm dữ liệu để tiện chạy lại, cũng như cập nhật số liệu để thực hiện một nghiên cứu tương tự.

Viết đánh giá

Back to top button