Dofile ước lượng mô hình hàm cầu AIDS

Dofile ước lượng mô hình hàm cầu AIDS

Dofile ước lượng mô hình hàm cầu AIDS cho 11 nhóm thực phẩm sử dụng bộ dữ liệu VHLSS và tính toán các độ co dãn trên ma trận

Back to top button