Dữ liệu GSO của các tỉnh từ năm 2000 – 2020

Dữ liệu GSO của các tỉnh từ năm 2000 - 2020

Bộ dữ liệu kinh tế vĩ mô của 63 tỉnh/Tp Việt Nam từ 2000 – 2020 của GSO với các chỉ số kinh tế vĩ mô chính như tăng trưởng kinh tế, vốn đầu tư, thu hút FDI, xuất nhập khẩu, cpi, dân số…

Back to top button