du-lieu-da-cap-multilevel-data-1

Clustered data hay nested data là các tên gọi khác của dữ liệu đa cấp (multilevel data). Vậy mô hình dữ liệu đa cấp được ước lượng bằng phương pháp nào?

Clustered data hay nested data là các tên gọi khác của dữ liệu đa cấp (multilevel data). Vậy mô hình dữ liệu đa cấp được ước lượng bằng phương pháp nào?

Trả lời

Back to top button