hoi-quy-logit-lap-stata-1

Hồi quy logit lặp trên Stata bằng lệnh xtgee

Hồi quy logit lặp trên Stata bằng lệnh xtgee

Leave a Reply

Back to top button