Course

Hồi quy tuyến tính và phi tuyến

Minh họa thực hành và phân tích kết quả với Stata

Khóa học bao gồm 3 phần chính: Hồi quy tuyến tính: 27 bài giảng (1 giờ 27 phút) Hồi quy phi tuyến: 22 bài giảng (1 giờ 4 phút) Mô hình hồi quy: 14 bài giảng (2 giờ 40 phút)

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button