Hướng dẫn chạy code R trên Stata

Hướng dẫn chạy code R trên Stata

Sử dụng lệnh rscript để chạy code R trên Stata và trả kết quả về trên Stata

Back to top button