kiem-dinh-nghiem-don-vi-bang-khi-pstd-xtpurt-stata

Kiểm định nghiệm đơn vị bảng (PURT) khi có phương sai thay đổi - câu lệnh xtpurt trên Stata

Hướng dẫn kiểm định nghiệm đơn vị bảng (PURT) khi có phương sai thay đổi – câu lệnh xtpurt trên Stata

Back to top button