kiem-dinh-sargan-hansen

Kiểm định Sargan/Hansen được sử dụng để kiểm tra sự tự tương quan và tính hợp lý của biến đại diện sau ước lượng GMM (còn gọi kiểm định ràng buộc quá mức).

Kiểm định Sargan/Hansen được sử dụng để kiểm tra sự tự tương quan và tính hợp lý của biến đại diện sau ước lượng GMM (còn gọi kiểm định ràng buộc quá mức).

Trả lời

Back to top button