kiem-tra-su-tu-tuong-quan-panel-data-stata

Kiểm tra sự tự tương quan trong mô hình FE

Kiểm tra sự tự tương quan của phần dư trên dữ liệu bảng cho mô hình tác động cố định

Back to top button