Hướng dẫn xác định mẫu hình Heisenberg và cách áp dụng mẫu hình Heisenberg trong trading

Hướng dẫn xác định mẫu hình Heisenberg và cách áp dụng mẫu hình Heisenberg trong trading

Hướng dẫn xác định mẫu hình Heisenberg và cách áp dụng mẫu hình Heisenberg trong trading. Mẫu hình Heisenberg 200 được xây dựng dựa trên các vùng Fibzone hỗ trợ, Fibzone kháng cự, mẫu hình TSP và kết hợp thêm đường SMA 200.

Back to top button