Hướng dẫn thiết lập giao dịch với mẫu hình Shark Attack

Hướng dẫn thiết lập giao dịch với mẫu hình Shark Attack

Sở dĩ gọi mẫu hình sắp được trình bày là Shark attack vì phỏng theo phong cách săn mồi của cá mập. Nội dung bên dưới sẽ hướng dẫn nhận diện và thiết lập giao dịch với mẫu hình Shark Attack để xác định điểm mua (Long) và điểm bán (Short).

Back to top button