Hướng dẫn thiết lập giao dịch với mẫu hình Air Pockets

Hướng dẫn thiết lập giao dịch với mẫu hình Air Pockets

Mẫu hình Air Pockets kết hợp chỉ báo sức mạnh xu hướng, ADX, DI và Fibzone để hình thành nên chiến lược giao dịch theo Fibonacci. Bài viết sẽ giới thiệu chi tiết cách nhận dạng và áp dụng mẫu hình mẫu hình Air Pockets đảo chiều và mẫu hình Air Pockets tiếp diễn qua các ví dụ thực tế. Đầu tiên là mẫu hình Air Pockets đảo chiều RAPs

Back to top button