Minh họa thực hành phương pháp RCT trên Stata

Minh họa thực hành phương pháp RCT trên Stata

Minh họa thực hành phương pháp RCT, tính toán ATE, ATTE trên Stata

Back to top button