Minh họa sử dụng lệnh xtdpdml trên Stata

Minh họa sử dụng lệnh xtdpdml trên Stata

Minh họa sử dụng lệnh xtdpdml để ước lượng các mô hình dữ liệu bảng động tuyến tính trên Stata thay thế cho các lệnh truyền thống như ivreg2, xtabond2, xtdpd…

Back to top button