mqh-tinh-thanh-khoan-hieu-qua-quan-tri-stata

Phân tích mối quan hệ giữa tính thanh khoản, quản trị và giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam

Phân tích mối quan hệ giữa tính thanh khoản, quản trị và giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam. Toàn bộ quá trình thực hiện qua dofile của Stata

Back to top button