KTL nâng cao
  22/01/2020

  Giới thiệu câu lệnh xtdpdgmm

  GMM là một ước lượng phổ biến cho các mô hình với biến nội sinh,…
  Tin tức
  20/01/2020

  Thông báo lịch nghỉ tết

  Với mục đích nâng cao trải nghiệm cho người dùng, cũng như bổ sung thêm…
  KTL nâng cao
  15/01/2020

  Công cụ phân tích lãi suất và định giá trái phiếu

  Thị trường trái phiếu chứa rất nhiều thông tin về sở thích và kỳ vọng…
  KTL nâng cao
  08/01/2020

  Đánh giá tác động với TFDIFF và TVDIFF Stata

  Phương pháp DID và SCM (Synthetic Control Method) được sử dụng phổ biến trong đánh…
  Các gói dịch vụ Vietlod

  Minh họa thực hành Stata

  1 / 6 Videos
  1

  Giới thiệu kênh thực hành kinh tế lượng với Stata

  00:27
  2

  Xử lí biến nội sinh - Ước lượng IV, 2SLS

  01:52:12
  3

  Kiểm tra tính dừng của chuỗi dữ liệu bảng - PURT

  01:26:22
  4

  Cơ sở ước lượng, kiểm định và lựa chọn mô hình FEM với REM

  01:20:43
  5

  Ước lượng GMM - giới thiệu và diễn giải chi tiết

  01:52:29
  6

  Ước lượng đồng tích hợp - MG PMG FMOLS DOLS

  01:55:00
   07/09/2018

   Kiểm định nghiệm đơn vị bảng khi phương sai thay đổi

   Các kiểm định nghiệm đơn vị trong dữ liệu bảng ngày càng được quan tâm áp dụng trong các nghiên…
   05/09/2015

   Giới thiệu dữ liệu trống – missing data

   Giới thiệu dữ liệu trống - missing data) Trong mỗi kỹ thuật thống kê, chúng ta cần biết chắc là…
   18/09/2014

   Phương pháp sai biệt kép – DID

   1. Giới thiệu phương pháp sai biệt kép Phương pháp khác biệt trong sự khác biệt (Difference in Differences) hay…
   Back to top button
   Close
   Close