• Apr- 2020 -
  11 April
  KTL nâng caoPhoto of Một số tính năng nổi bật trên Dofile Stata 16

  Một số tính năng nổi bật trên Dofile Stata 16

  Phiên bản Stata 16 mới với nhiều tính năng mạnh mẽ trong phân tích dữ liệu và ước lượng mô hình. Một trong những tính năng nổi bật đó là khả năng tích hợp Python. Python có thể được tương tác trực tiếp qua lệnh…

  Xem thêm »
 • 4 April
  KTL nâng caoPhoto of Ước lượng mô hình ARDL trên Stata

  Ước lượng mô hình ARDL trên Stata

  MÔ HÌNH ARDL Trên Stata, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh ardl để ước lượng mô hình ARDL tổng quát cho các chuỗi thời gian. Câu lệnh ardl sẽ tính toán các hệ số ngắn hạn, hệ số dài hạn, hệ số điều…

  Xem thêm »
 • Mar- 2020 -
  27 March
  KTL nâng caoPhoto of Ước lượng ngưỡng mô hình bảng động

  Ước lượng ngưỡng mô hình bảng động

  Trên Stata, để tính toán hay ước lượng ngưỡng có thể sử dụng các câu lệnh như xthreg và xthenreg. Trong trường hợp bảng động thì câu lệnh xthenreg do Seo và Shin (2019) phát triển sẽ phù hợp hơn xthreg trong việc ước lượng…

  Xem thêm »
 • 20 March
  KTL nâng caoPhoto of Thực hiện cây quyết định trên Stata

  Thực hiện cây quyết định trên Stata

  Giới thiệu cây quyết định Các quyết định đưa ra thường được bắt đầu từ những câu hỏi. Trong phân tích thống kê, một mô hình ra quyết định dựa trên câu hỏi được gọi là cây quyết định (decision tree). Cây quyết định là…

  Xem thêm »
 • 13 March
  KTL cơ bảnPhoto of Thực hành định dạng dữ liệu ngày

  Thực hành định dạng dữ liệu ngày

  Các dữ liệu sao chép từ internet hoặc nhập (import) từ các dữ liệu CSV hay các nguồn khác vào Stata sẽ được ghi lại ngày dưới dạng biến chuỗi, được hiển thị bằng màu đỏ. Khi thao tác xử lý với các dữ liệu…

  Xem thêm »
 • 6 March
  KTL nâng caoPhoto of Mô hình hệ số ngẫu nhiên CRC

  Mô hình hệ số ngẫu nhiên CRC

  Mô hình hệ số ngẫu nhiên tương quan, hay gọi tắt là mô hình CRC là một dạng mô hình hệ số ngẫu nhiên nhưng hệ số ước lượng của mô hình có tương quan với các đặc điểm riêng của các đối tượng. Hay…

  Xem thêm »
Back to top button
Close
Close