• Mar- 2016 -
  8 March
  KTL nâng caoPhoto of Kiểm định tính dừng – hồi quy mơ hồ

  Kiểm định tính dừng – hồi quy mơ hồ

  Hồi quy mơ hồ (spurious regression) thường được sử dụng khi đề cập đến vấn đề phân tích hồi quy giữa các chuỗi không dừng. Bởi thông thường tổ hợp tuyến tính của các chuỗi không dừng sẽ là một chuỗi không dừng. Vì vậy,…

  Xem thêm »
 • 1 March
  KTL nâng caoPhoto of Một số khái niệm cơ bản trong time series

  Một số khái niệm cơ bản trong time series

  Các thuật ngữ như tính dừng, bước ngẫu nhiên hoặc nghiệm đơn vị là những khái niệm cơ bản được sử dụng rất phổ biến khi đề cập đến các loại dữ liệu chuỗi thời gian. Ngoài ra, các khái niệm như toán tử trễ,…

  Xem thêm »
 • Feb- 2016 -
  26 February
  Hướng nghiên cứuPhoto of Minh họa ước lượng ARDL trên Stata

  Minh họa ước lượng ARDL trên Stata

  BODY{background-color: ffffff; font-family: monaco, "courier new", monospace; color: #000000}.input {color: #CC6600}.result{color: #000099}.error{color: #dd0000}   . *****Nhap du lieu tu sheet data trong file Excel data2202.xls . import excel data2302.xls, sheet("data") firstrow clear . drop QUARTER . gen quarter = q(2000q1) + _n - 1 .…

  Xem thêm »
 • Jan- 2016 -
  28 January
  KTL nâng caoPhoto of Kiểm định phương sai thay đổi và tính hợp lý của biến công cụ

  Kiểm định phương sai thay đổi và tính hợp lý của biến công cụ

  Tùy vào sự tồn tại riêng rẽ của các vấn đề như phương sai thay đổi, biến nội sinh hoặc cả 2 mà lựa chọn một ước lượng phù hợp tương ứng là HOLS, IV và GMM. Khi mô hình tồn tại biến nội sinh…

  Xem thêm »
 • 21 January
  KTL nâng caoPhoto of Phương sai thay đổi trong GMM

  Phương sai thay đổi trong GMM

  Ước lượng GMM là phương pháp tổng quát để giải quyết các vấn đề phương sai thay đổi và biến nội sinh tồn tại trong mô hình, tuy nhiên, phương pháp này có chi phí thực hiện cao (đòi hỏi cở mẫu lớn). Vì vậy,…

  Xem thêm »
 • 20 January
  Tin tứcPhoto of Hướng dẫn đăng ký tài khoản

  Hướng dẫn đăng ký tài khoản

  Quy trình đăng ký và thanh toán cho các dịch vụ tại Vietlod.com được thực hiện theo sơ đồ bên dưới. Bấm vào khối bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết các bước thực hiện (tương thích với PCs, laptops).

  Xem thêm »
Back to top button
Close
Close