KTL nâng cao
  22/01/2020

  Giới thiệu câu lệnh xtdpdgmm

  GMM là một ước lượng phổ biến cho các mô hình với biến nội sinh,…
  Tin tức
  20/01/2020

  Thông báo lịch nghỉ tết

  Với mục đích nâng cao trải nghiệm cho người dùng, cũng như bổ sung thêm…
  KTL nâng cao
  15/01/2020

  Công cụ phân tích lãi suất và định giá trái phiếu

  Thị trường trái phiếu chứa rất nhiều thông tin về sở thích và kỳ vọng…
  KTL nâng cao
  08/01/2020

  Đánh giá tác động với TFDIFF và TVDIFF Stata

  Phương pháp DID và SCM (Synthetic Control Method) được sử dụng phổ biến trong đánh…
  Các gói dịch vụ Vietlod

  Minh họa thực hành Stata

  1 / 6 Videos
  1

  Giới thiệu kênh thực hành kinh tế lượng với Stata

  00:27
  2

  Xử lí biến nội sinh - Ước lượng IV, 2SLS

  01:52:12
  3

  Kiểm tra tính dừng của chuỗi dữ liệu bảng - PURT

  01:26:22
  4

  Cơ sở ước lượng, kiểm định và lựa chọn mô hình FEM với REM

  01:20:43
  5

  Ước lượng GMM - giới thiệu và diễn giải chi tiết

  01:52:29
  6

  Ước lượng đồng tích hợp - MG PMG FMOLS DOLS

  01:55:00
   22/10/2014

   Kiểm tra phân phối chuẩn của phần dư – STATA

   Đặt vấn đề về tính chất phân phối chuẩn của phần dư Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng hồi quy…
   25/04/2016

   Minh họa thực hiện Event Study trên Stata – 2

   Trên Stata bạn có thể thực hiện một nghiên cứu sự kiện bằng một trong hai lệnh là eventstudy và eventstudy2…
   09/11/2014

   Kiểm định Fisher Exact – Stata

   Kiểm định Fisher Exact được sử dụng để kiểm tra mối quan hệ giữa 2 biến danh mục. Kiểm định…
   Back to top button
   Close
   Close