• Oct- 2014 -
  4 October
  KTL cơ bảnPhoto of Khuyết tật mô hình hồi quy tuyến tính

  Khuyết tật mô hình hồi quy tuyến tính

  I. GIỚI THIỆU VỀ KHUYẾT TẬT MÔ HÌNH HỒI QUY Tại sao một kết quả không được chấp nhận chỉ khi các giả định được thỏa mãn? Để giải thích một mô hình hồi quy tuyến tính, dù là hồi quy tuyến tính giản đơn…

  Xem thêm »
 • 3 October
  Phân tích hồi quyPhoto of Hồi quy tuyến tính đa biến – SPSS

  Hồi quy tuyến tính đa biến – SPSS

  I. GIỚI THIỆU HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN Hồi quy tuyến tính đa biến là dạng mở rộng của hồi quy tuyến tính giản đơn cho 2 hay nhiều biến độc lập. Nó được sử dụng khi chúng ta muốn dự báo một biến…

  Xem thêm »
 • 3 October
  Phân tích hồi quyPhoto of Hồi quy thứ tự – SPSS

  Hồi quy thứ tự – SPSS

  I. GIỚI THIỆU HỒI QUY THỨ TỰ Hồi quy thứ tự (Ordinal regression) hay còn được gọi là hồi quy logit thứ tự (Ordinal logistic regression) được dùng để dự báo giá trị của một biến phụ thuộc dạng thứ tự theo một hoặc nhiều…

  Xem thêm »
 • 2 October
  KTL cơ bảnPhoto of Tương quan và hồi quy tuyến tính

  Tương quan và hồi quy tuyến tính

  I. GIỚI THIỆU PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH GIẢN ĐƠN Phân tích tương quan phân tích mối quan hệ giữa 2 biến. Giá trị của hệ số tương quan cho biết mức độ liên hệ mạnh giữa 2 biến. Yêu cầu của…

  Xem thêm »
 • 2 October
  KTL cơ bảnPhoto of Hồi quy tuyến tính giản đơn

  Hồi quy tuyến tính giản đơn

  I. GIỚI THIỆU HỒI QUY TUYẾN TÍNH GIẢN ĐƠN Hồi quy tuyến tính giản đơn là bước tiếp theo của phân tích tương quan. Hồi quy tuyến tính giản đơn là một dạng đơn giản nhất của hồi quy tuyến tính[1]. Nó được sử dụng…

  Xem thêm »
 • 1 October
  Phân tích hồi quyPhoto of Hồi quy logit giản đơn

  Hồi quy logit giản đơn

  I. GIỚI THIỆU VỀ HỒI QUY LOGIT GIẢN ĐƠN Trong các bài trước về phân tích hồi qui tuyến tính và phân tích phương sai, chúng ta phân tích các mối liên hệ giữa một biến phụ thuộc liên tục và một hay nhiều biến…

  Xem thêm »
Back to top button
Close
Close