Bài đăng gần đây

Kiểm định thang đo qua hệ số tin cậy cronbach anpha

Hệ số tin cậy Cronbach anpha

I. GIỚI THIỆU HỆ SỐ TIN CẬY CRONBACH ANPHA Hệ số Cronbach anpha là một hệ số kiểm định thống kê về mức độ tin cậy và tương quan trong giữa các biến quan sát ...

Đọc tiếp »
Hướng dẫn thực hiện phân tích nhân tố khám phá - EFA

Phân tích nhân tố khám phá

I. GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ Phân tích nhân tố khám phá (EFA) là một trong những phương pháp phân tích thống kê dùng để rút gọn một tập hợp nhiều ...

Đọc tiếp »
Thương số của biến có phân phối chuẩn hóa và biến có phân phối chi bình phương sẽ có phân phối Student. Phân phối Student được sử dụng trong kiểm định hệ số

Bảng tra phân phối Student – t

Giới thiệu phân phối Student Phân phối Student được sử dụng phổ biến trong các kiểm định giả thuyết liên quan đến các hệ số (hệ số ước lượng, độ lệch chuẩn…). Ngoài ra, phân ...

Đọc tiếp »

Chuyên đề nâng cao

Phân tích hồi quy