Bài đăng gần đây

Thao tác nhập xuất dữ liệu trên SPSS

Nhập xuất dữ liệu với SPSS

Nội dung phần này sẽ đề cập đến các bước tạo biến, nhập hoặc xuất dữ liệu thực hiện trên phần mềm SPSS. Có hai cách chính để nhập – xuất dữ liệu, đó là thao ...

Đọc tiếp »
Giới thiệu phần mềm SPSS

Giới thiệu SPSS

Phần giới thiệu SPSS đã được trình bày sơ lược ở trang THỰC HÀNH TRÊN SPSS, bài viết này sẽ đi sâu trình bày một số tính năng quan trọng trong phần mềm SPSS. Đầu tiên ...

Đọc tiếp »
Kiểm định thang đo qua hệ số tin cậy cronbach anpha

Hệ số tin cậy Cronbach anpha

I. GIỚI THIỆU HỆ SỐ TIN CẬY CRONBACH ANPHA Hệ số Cronbach anpha là một hệ số kiểm định thống kê về mức độ tin cậy và tương quan trong giữa các biến quan sát ...

Đọc tiếp »
Hướng dẫn thực hiện phân tích nhân tố khám phá - EFA

Phân tích nhân tố khám phá

I. GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ Phân tích nhân tố khám phá (EFA) là một trong những phương pháp phân tích thống kê dùng để rút gọn một tập hợp nhiều ...

Đọc tiếp »

Chuyên đề nâng cao

Phân tích hồi quy