Bài đăng gần đây

Thương số của biến có phân phối chuẩn hóa và biến có phân phối chi bình phương sẽ có phân phối Student. Phân phối Student được sử dụng trong kiểm định hệ số

Bảng tra phân phối Student – t

Giới thiệu phân phối Student Phân phối Student được sử dụng phổ biến trong các kiểm định giả thuyết liên quan đến các hệ số (hệ số ước lượng, độ lệch chuẩn…). Ngoài ra, phân ...

Đọc tiếp »

Chuyên đề nâng cao

Phân tích hồi quy