• Oct- 2014 -
  6 October
  KTL cơ bảnPhoto of Khuynh hướng tập trung của dữ liệu

  Khuynh hướng tập trung của dữ liệu

  1. Giới thiệu về khuynh hướng tập trung của dữ liệu Chương này giới thiệu sơ lược về các khái niệm cơ bản của thống kê dùng trong mô tả dữ liệu như các tham số đo lường xu hướng tập trung của dữ liệu…

  Xem thêm »
 • 5 October
  KTL cơ bảnPhoto of Thang đo trong phân tích dữ liệu

  Thang đo trong phân tích dữ liệu

  1. Giới thiệu các loại thang đo Để đo lường đúng các biến rất cần thiết phải xác định đúng thang đo. Các kiểu biến khác nhau đòi hỏi phải được đo lường theo những cách khác nhau. Có 4 loại thang đo thường được…

  Xem thêm »
 • 5 October
  KTL nâng caoPhoto of Ước lượng mô hình SEMs trên Stata

  Ước lượng mô hình SEMs trên Stata

  I. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH SEMS Bên cạnh hai vấn đề phổ biến liên quan đến tính nội sinh (endogeneity) mô hình là bỏ sót biến, sai số trong biến đo lường thì vấn đề về tính đồng thời của biến (Simultaneity) cũng rất được…

  Xem thêm »
 • 4 October
  KTL cơ bảnPhoto of Phát hiện khuyết tật của mô hình hồi quy

  Phát hiện khuyết tật của mô hình hồi quy

  Tại sao phải phát hiện khuyết tật mô hình hồi quy? Một mô hình chỉ có ý nghĩa giải thích khi các giả định của nó đã được thỏa mãn. Do vậy, trong nghiên cứu bạn cần phải kiểm tra các giả định trước khi…

  Xem thêm »
 • 4 October
  KTL cơ bảnPhoto of Khuyết tật mô hình hồi quy tuyến tính

  Khuyết tật mô hình hồi quy tuyến tính

  I. GIỚI THIỆU VỀ KHUYẾT TẬT MÔ HÌNH HỒI QUY Tại sao một kết quả không được chấp nhận chỉ khi các giả định được thỏa mãn? Để giải thích một mô hình hồi quy tuyến tính, dù là hồi quy tuyến tính giản đơn…

  Xem thêm »
 • 3 October
  Phân tích hồi quyPhoto of Hồi quy tuyến tính đa biến – SPSS

  Hồi quy tuyến tính đa biến – SPSS

  I. GIỚI THIỆU HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN Hồi quy tuyến tính đa biến là dạng mở rộng của hồi quy tuyến tính giản đơn cho 2 hay nhiều biến độc lập. Nó được sử dụng khi chúng ta muốn dự báo một biến…

  Xem thêm »
Back to top button
Close
Close