Thuyết Nguyễn
@thuyetnn
Admin
Member
Joined: Jul 22, 2014
Last seen: May 27, 2024
Topics: 0 / Replies: 37
Reply
Answer to: Phương pháp nghiên cứu sự kiện

Hiện Vietlod chưa có lớp về Nghiên cứu sự kiện. Tuy nhiên, Vietlod có khá nhiều bài viết về chuyên đề Event Study mà bạn có thể tham khảo tại:/p> Cá...

4 weeks ago
Forum
Reply
Answer to: Mô hình nhân quả

Chào bạn, Việc lựa chọn mô hình, đầu tiên cũng là quan trọng nhất là dựa trên kết quả lược khảo lý thuyết về mối quan hệ bạn xem xét, cũng như các m...

3 months ago
Forum
Page 1 / 3