danh-gia-tinh-hop-li-cua-thang-do

Sử dụng câu lệnh validscale trên Stata để đánh giá tính hợp lí của các thang đo trong bảng hỏi

Giới thiệu câu lệnh validscale trên Stata để đánh giá tính hợp lí của thang đo trong bảng hỏi, cũng như thực hiện các phân tích nhân tố khẳng định, CFA trên Stata.

Back to top button