Code mẫu

Đoạn chương trình chạy ước lượng các mô hình kinh tế lượng được viết trên Stata (Dofile) hoặc Rstudio (Rscript) được đóng gói cùng với các dữ liệu mẫu nhằm minh họa hoặc tái lập một nghiên cứu trước đó. Các bước ước lượng trong script được mô tả chi tiết giúp người đọc dễ nắm bắt và dễ dàng thực hiện lại.

Code mẫu như tên gọi của nó là một mẫu code để tham khảo cách thực hiện chạy ước lượng mô hình hay một phân tích nào đó cho một nghiên cứu cụ thể. Mục tiêu của code mẫu là giúp người dùng, nhất là các bạn lần đầu còn bỡ ngỡ trong việc sử dụng các phần mềm thống kê như Stata, R rút ngắn thời gian tìm hiểu và dễ dàng hơn trong vận dụng vào nghiên cứu thực tế của mình. Code mẫu không nhằm mục đích thay thế hoàn toàn code ước lượng của bạn.

Tải EViews 12 bản Enterprise – Thành viên Silver trở lên

EViews 12 Enterprise có nhiều bổ sung quan trọng về công cụ ước lượng và kiểm định mô hình; cải thiện giao diện & khả năng lập trình, khả năng xử lý dữ liệu…

Tải Stata MP phiên bản 17 – Thành viên Gold & Plantium

Stata 17 MP cải thiện tốc độ xử lý nhanh đáng kể so với phiên bản 16 trước đó với các cải thiện về báo cáo kết quả, phân tích Bayes, Meta và cả phân tích Sống còn. Chỉ dành cho thành viên Gold, Plantium.

Dofile ước lượng mô hình ngưỡng PTR

Dofile ước lượng mô hình ngưỡng PTR của Hansen (1999) để đánh giá tác động ngưỡng của FDI lên tăng trưởng kinh tế với các thiết lập ngưỡng phù hợp.

Dofile ước lượng mô hình hàm cầu AIDS

Dofile ước lượng mô hình hàm cầu AIDS cho 11 nhóm thực phẩm sử dụng bộ dữ liệu VHLSS và tính toán các độ co dãn thu nhập, chi tiêu trên ma trận

Dofile ước lượng mô hình DSGE, IP – Lãi suất

Dofile ước lượng mô hình DSGE về mối quan hệ giữa IP và lãi suất, từ đó thực hiện phân tích cú sốc, hoạch định chính sách.

Dofile đánh giá tác động chính sách, PSM

Dofile tái lập nghiên cứu đánh giá tác động của bảo hiểm y tế đến việc cải thiện sức khỏe sử dụng lệnh psmatch2, pscore và pstest.

Dofile ước lượng mô hình DYNARDL

Dofile ước lượng mô hình Dynardl về ảnh hưởng của sự biến động tỷ giá đến cán cân thương mại ở Việt Nam. Mô hình sử dụng các cú sốc POS và NEG để robustness kết quả.

Dofile ước lượng mô hình VAR/VECM

Dofile ước lượng mô hình VAR/VECM về mối quan hệ giữa số ca tử vong do Covid với trình tự đầy đủ các bước xử lý, vẽ đồ thị, kiểm tra tính dừng, đồng tích hợp

Dofile ước lượng mô hình GARCH

Dofile ước lượng mô hình GARCH để đánh giá biến động trong KLGD lên lợi suất đầu tư trên sàn HOSE, đầy đủ các bước kiểm định, lựa chọn mô hình

Dofile phân tích CFA, ước lượng SEM

Dofile phân tích EFA, CFA và ước lượng SEM trên dữ liệu mẫu dạng Excel, thuận lợi cho quá trình tái lập hoặc thực hiện một nghiên cứu tương tự.

Back to top button