Dữ liệu

Cung cấp dữ liệu kinh tế chuyên ngành, dữ liệu thị trường, giá cả hàng hóa, thị trường chứng khoán cùng nhiều chỉ số kinh tế của Việt Nam và Thế giới. Với kinh nghiệm NCKH chuyên sâu, cùng nguồn dữ liệu tin cậy, đầy đủ và cập nhật dịch vụ cung cấp số liệu của TNS sẽ giúp bạn hoàn thành NCKH một cách tốt nhất.

Dữ liệu GSO chỉ số kinh tế vĩ mô các tỉnh từ năm 2000 – 2020

Bộ dữ liệu kinh tế vĩ mô của 63 tỉnh/Tp Việt Nam từ 2000 – 2020 của GSO với các chỉ số kinh tế vĩ mô chính như tăng trưởng kinh tế, vốn đầu tư, thu hút FDI, xuất nhập khẩu, cpi, dân số…

Bộ dữ liệu PCI, PAPI, ICT và PAR dạng bảng từ 2006 – 2021

Bộ dữ liệu khảo sát tổng hợp gồm các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, PCI (2006 – 2021); Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh, PAPI (2011 – 2021); Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT, ICT (2013 – 2020) và Chỉ số cải cách hành chính, PAR (2013 – 2020)

Bộ dữ liệu ICT Việt Nam dạng bảng từ 2013 – 2020

Chuyển đổi số (ICT) mang lại những hiệu quả tích cực trong cải cách hành chính (PAR), nâng cao nâng lực cạnh tranh (PCI) và cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của các địa phương.

Bộ dữ liệu PAPI 38 chỉ số dạng bảng 2011 – 2021

Nhằm hỗ trợ phân tích sâu cho các phân tích nhân tố hay thành phần chính, TNS đi sâu tổng hợp 38 chỉ số thành phần của bộ PAPI trong giai đoạn 2011 – 2021

Bộ dữ liệu PAPI dạng bảng 2011 – 2021

Bộ dữ liệu PAPI dạng bảng gồm chỉ số PAPI tổng hợp và 8 chỉ số thành phần cho 63 tỉnh/Tp được tổng hợp giai đoạn 2011 – 2022 bổ sung thêm mã tỉnh VHLSS.

Dữ liệu phân cấp tài khóa Việt Nam

Sử dụng bộ dữ liệu phân cấp tài khóa 2000 – 2020 để phân tích tác động ngưỡng của phân cấp đến tăng trưởng kinh tế, thu hút FDI hoặc bất bình đẳng, sinh kế xã hội.

Dữ liệu PCI dạng bảng từ 2006 – 2021

Dữ liệu Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) dạng bảng được tổng hợp từ năm 2005 đến 2021, bao gồm chỉ số PCI tổng hợp và các chỉ số thành phần với tên các tỉnh được thống nhất.

Back to top button