Dữ liệu

Cung cấp dữ liệu kinh tế chuyên ngành, dữ liệu thị trường, giá cả hàng hóa, thị trường chứng khoán cùng nhiều chỉ số kinh tế của Việt Nam và Thế giới.

Dữ liệu phân cấp tài khóa với các thu, chi trên địa bàn 63 tỉnh/Tp ở Việt Nam trong giai đoạn 2000 - 2020. Dữ liệu đã được tổng hợp…

Dữ liệu Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) dạng bảng được tổng hợp từ năm 2005 đến 2021, bao gồm chỉ số PCI tổng hợp và các chỉ số…

Back to top button