VI

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm, ngân hàng đề thi trắc nghiệm (test bank) các môn kinh tế vi mô, tài chính ngân hàng, quản trị học… bằng tiếng tiếng Việt của các trường Đại học Kinh tế, Ngoại Thương,…

Trắc nghiệm

511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án

Bộ đề thi trắc nghiệm Quản trị dự án (có đáp án). Nội dung bao gồm 332 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn và câu hỏi trắc nghiệm đúng sai được phân thành 6 chương: Chương 1: Đối tượng nghiên…

Xem thêm »
Kinh tế học

500 câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô

Bộ đề thi 500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô (có đáp án) được biên soạn bởi TS. Tạ Đức Khánh (2011). Bộ đề thi được tổng hợp trong 8 bài kiểm tra dạng nhiều lựa chọn và 100…

Xem thêm »
Kinh tế học

500 câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vi mô

Bộ đề thi 500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô (có đáp án) được biên soạn bởi TS. Tạ Đức Khánh (2011). Bộ đề thi được tổng hợp trong 8 bài kiểm tra dạng nhiều lựa chọn và 100…

Xem thêm »
Quản trị

Bộ đề thi trắc nghiệm QTKDQT

Bộ đề thi trắc nghiệm môn Quản trị kinh doanh quốc tế (có đáp án) do tác giả tổng hợp và biên soạn. Nội dung 210 câu hỏi trắc nghiệm, được trình bày trong 6 chương: Chương 1: Tổng quan về…

Xem thêm »
Tài chính

Trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp

Bộ đề thi trắc nghiệm môn Tài chính Doanh nghiệp (có đáp án và các gợi ý). Nội dung bao gồm 393 câu hỏi trắc nghiệm Multichoice, phân thành 9 chương như sau: Chương 1: Tổng quan về Tài chính doanh…

Xem thêm »
Trắc nghiệm

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tài chính

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm các môn chuyên ngành TÀI CHÍNH như sau: Danh mục môn học Nội dung 393 câu trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương…

Xem thêm »
Back to top button
Close
Close