thang-do-guttman-scale

Thang đo Guttman - Guttman scale

Thang đo Guttman hay còn gọi là thang đo tích lũy

Back to top button