thang-do-likert-scale

Thang đo Likert scale

Thang đo Likert là một thang đo đơn hướng được sử dụng phổ biến nhất

Back to top button