thang-do-thurstone-scale

Thang đo đơn hướng Thurstone

Thang đo Thurstone là một thang đo đơn hướng

Back to top button