Thanh toán PayPal, Visa/Master

Kích hoạt tự động ngay sau thanh toán

Bên cạnh hình thức thanh toán nội địa qua thẻ ATM hoặc chuyển khoản tại ngân hàng Vietlod còn hỗ trợ thanh toán qua PayPal, Visa hoặc Master theo tiêu chuẩn bảo mật của PayPal.

MỘT SỐ LƯU Ý

  • Vietlod chỉ giải đáp cho các yêu cầu hỗ trợ được gửi từ email đã đăng ký đi kèm cùng tài khoản. Email thanh toán PayPal và email đăng ký tài khoản có thể là khác nhau.
  • Nhằm đảm bảo tính ổn định trong hoạt động của hệ thống, các bạn nên đặt mật khẩu ở mức độ bảo mật (khó) tương đối cao. Hệ thống sẽ tự động đặt lại mật khẩu đối với các User với mật khẩu yếu.
  • Nếu tính năng quên mật khẩu không hoạt động, bạn vui lòng gửi yêu cầu khôi phục đến email: [email protected].

Đăng ký tài khoản mới

Vui lòng chọn gói thành viên

Vui lòng chọn phương thức thanh toán

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button