Thanh toán PayPal, Visa/Master

Bên cạnh hình thức thanh toán nội địa qua thẻ ATM hoặc chuyển khoản tại ngân hàng Vietlod còn hỗ trợ thanh toán qua PayPal, Visa hoặc Master theo tiêu chuẩn bảo mật của PayPal.

MỘT SỐ LƯU Ý

  • Vietlod chỉ giải đáp cho các yêu cầu hỗ trợ được gửi từ email đã đăng ký đi kèm cùng tài khoản. Email thanh toán PayPal và email đăng ký tài khoản có thể là khác nhau.
  • Nếu tính năng quên mật khẩu không hoạt động, bạn vui lòng gửi yêu cầu khôi phục đến email: [email protected].

Đăng ký tài khoản mới

Vui lòng chọn gói thành viên

Vui lòng chọn phương thức thanh toán

Bài liên quan

Back to top button