Home | Tin tức | Thanh toán PayPal, Visa/Master
Hướng dẫn thanh toán trong quốc tế qua thẻ Visa, Master hoặc PayPal - được bảo mật hoàn toàn bởi PayPal
Hướng dẫn thanh toán trong quốc tế qua thẻ Visa, Master hoặc PayPal - được bảo mật hoàn toàn bởi PayPal

Thanh toán PayPal, Visa/Master

Bên cạnh hình thức thanh toán nội địa qua thẻ ATM hoặc chuyển khoản tại ngân hàng Vietlod còn hỗ trợ thanh toán qua PayPal, Visa hoặc Master theo tiêu chuẩn bảo mật của PayPal.

MỘT SỐ LƯU Ý

 • Vietlod chỉ giải đáp cho các yêu cầu hỗ trợ được gửi từ email đã đăng ký đi kèm cùng tài khoản. Email thanh toán PayPal và email đăng ký tài khoản có thể là khác nhau.
 • Nếu tính năng quên mật khẩu không hoạt động, bạn vui lòng gửi yêu cầu khôi phục đến email: [email protected].

Bước 1: Tạo tài khoản mới

Bước 2: Chọn phương thức thanh toán

 •   Silver - $10 -  60 ngày - Kích hoạt tự động (ngay)
  Thanh toán cho các tài khoản đăng ký lần đầu
 •   Gold - $25 -  182 ngày - Kích hoạt tự động (ngay)
  Thanh toán cho các tài khoản đăng ký lần đầu
 •   Platinum - $40 -  364 ngày - Kích hoạt tự động (ngay)
  Thanh toán cho các tài khoản đăng ký lần đầu
 •   ATM - 200.000đ - 60 ngày -  Kích hoạt thủ công
  Bấm Đăng ký để tạo tài khoản. Sau đó, thực hiện chuyển khoản