Hướng dẫn định dạng ngày tháng trên Stata

Hướng dẫn định dạng ngày tháng trên Stata

Dữ liệu ngày bị lỗi khi import hoặc copy vào Stata. Làm thế nào để chuyển dữ liệu ngày dạng chuỗi sang định dạng ngày trên Stata, cũng như chuyển đổi từ ngày sang tuần, tháng, năm, quý hoặc qua lại giữa các tần suất trên. Bài viết sẽ hướng dẫn cách chuyển dữ liệu dạng chuỗi qua định dạng ngày trên Stata cũng như chuyển đổi qua lại giữa các tần suất.

Back to top button