KTL nâng cao

  Hồi quy logit thứ tự trên dữ liệu bảng

  Bài viết Hồi quy logit trên dữ liệu bảng sẽ hệ thống các câu lệnh…
  KTL cơ bản

  Tải dữ liệu kinh tế từ WB, IMF, OECD trên Stata

  Sử dụng câu lệnh sdmxuse để tải dữ liệu từ các cơ quan thống kê…
  KTL cơ bản

  Tiếp cận tài nguyên Stata Journal với lệnh songbl

  Stata cung cấp khá nhiều tài nguyên hữu ích, từ các bài báo giới thiệu…
  Xử lý dữ liệu

  Tải dữ liệu World Bank trực tiếp trên Stata

  Sử dụng lệnh wbopendata để truy cập cơ sở dữ liệu của Ngân hàng Thế…

  Minh họa thực hành Stata

  1 / 6 Videos
  1

  Giới thiệu kênh thực hành kinh tế lượng với Stata

  00:27
  2

  Xử lí biến nội sinh - Ước lượng IV, 2SLS

  01:52:12
  3

  Kiểm tra tính dừng của chuỗi dữ liệu bảng - PURT

  01:26:22
  4

  Cơ sở ước lượng, kiểm định và lựa chọn mô hình FEM với REM

  01:20:43
  5

  Ước lượng GMM - giới thiệu và diễn giải chi tiết

  01:52:29
  6

  Ước lượng đồng tích hợp - MG PMG FMOLS DOLS

  01:55:00

   Thực hiện cây quyết định trên Stata

   Giới thiệu cây quyết định Các quyết định đưa ra thường được bắt đầu từ những câu hỏi. Trong phân…

   Tải Stata 16 với nhiều tính năng mới

   Cứ mỗi hai năm một lần, Stata lại phát hành một phiên bản mới. Stata 16 là bản phát hành…

   Hồi quy Probit – STATA

   GIỚI THIỆU VỀ HỒI QUY PROBIT Hồi quy Probit, đôi khi còn được gọi là mô hình probit, được sử…
   Back to top button