KTL cơ bản

  Lập bảng thống kê mô tả cho nhiều biến

  Trên Stata, các bạn có thể sử dụng câu lệnh tabstat để lập bảng thống…
  Tin tức

  Tìm dữ liệu với Dataset Search Google

  Google Dataset Search Dataset Search là một công cụ tìm kiếm mới được thiết kế…
  Tin tức

  Tải bộ dữ liệu Việt Nam từ UNU-WIDER

  UNU-WIDER có khá nhiều bộ dữ liệu khảo sát hữu ích có Việt Nam. UNU-WIDER…
  KTL nâng cao

  Mô hình Elastic net và Ridge regression

  Chúng ta đã tìm hiểu qua mô hình Lasso từ cách ước lượng đến đánh…

  Minh họa thực hành Stata

  1 / 6 Videos
  1

  Giới thiệu kênh thực hành kinh tế lượng với Stata

  00:27
  2

  Xử lí biến nội sinh - Ước lượng IV, 2SLS

  01:52:12
  3

  Kiểm tra tính dừng của chuỗi dữ liệu bảng - PURT

  01:26:22
  4

  Cơ sở ước lượng, kiểm định và lựa chọn mô hình FEM với REM

  01:20:43
  5

  Ước lượng GMM - giới thiệu và diễn giải chi tiết

  01:52:29
  6

  Ước lượng đồng tích hợp - MG PMG FMOLS DOLS

  01:55:00

   Tải bộ dữ liệu chỉ số PAPI 2011 – 2019

   Với ý nghĩa tương tự bộ dữ liệu PCI, bộ dữ liệu chỉ số PAPI cũng được sử dụng để…

   Ước lượng mô hình hồi quy Probit thứ tự có phương sai thay đổi

   Câu lệnh hetoprobit là dạng tổng quát của lện oprobit để ước lượng các mô hình Probit thứ tự trong…

   Diễn giải kết quả phân tích IRF, FEVD

   Kỹ thuật phân tích cú sốc, IRF và phân rã phương sai dự báo, FEVD là hai kỹ thuật được…
   Back to top button