Tin tức

  Tìm dữ liệu với Dataset Search Google

  Google Dataset Search Dataset Search là một công cụ tìm kiếm mới được thiết kế…
  Tin tức

  Tải bộ dữ liệu Việt Nam từ UNU-WIDER

  UNU-WIDER có khá nhiều bộ dữ liệu khảo sát hữu ích có Việt Nam. UNU-WIDER…
  KTL nâng cao

  Mô hình Elastic net và Ridge regression

  Chúng ta đã tìm hiểu qua mô hình Lasso từ cách ước lượng đến đánh…
  KTL nâng cao

  Đánh giá hiệu quả của các mô hình Lasso

  Sau khi đã tìm hiểu tổng quan về Lasso, câu lệnh thực hiện, các vấn…

  Minh họa thực hành Stata

  1 / 6 Videos
  1

  Giới thiệu kênh thực hành kinh tế lượng với Stata

  00:27
  2

  Xử lí biến nội sinh - Ước lượng IV, 2SLS

  01:52:12
  3

  Kiểm tra tính dừng của chuỗi dữ liệu bảng - PURT

  01:26:22
  4

  Cơ sở ước lượng, kiểm định và lựa chọn mô hình FEM với REM

  01:20:43
  5

  Ước lượng GMM - giới thiệu và diễn giải chi tiết

  01:52:29
  6

  Ước lượng đồng tích hợp - MG PMG FMOLS DOLS

  01:55:00

   Hồi quy Logit hỗn hợp với dữ liệu bảng

   Mô hình hồi quy logit hỗn hợp ô hình hồi quy logit hỗn hợp, MLM (Mixed logit models) là mô…

   Hướng dẫn kiểm định và lựa chọn ước lượng FE và RE trên Stata

   Các ước lượng Fixed Effect (FE), Random Effect (RE) thích hợp sử dụng trong các mô hình bảng tĩnh tuyến…

   Kiểm định khác biệt các tỉ lệ – Stata

   Kiểm định khác biệt các tỉ lệ như tên gọi được sử dụng để kiểm tra xem tỉ lệ các nhóm của…
   Back to top button