KTL cơ bản

  Lập bảng thống kê mô tả cho nhiều biến

  Trên Stata, các bạn có thể sử dụng câu lệnh tabstat để lập bảng thống…
  Tin tức

  Tìm dữ liệu với Dataset Search Google

  Google Dataset Search Dataset Search là một công cụ tìm kiếm mới được thiết kế…
  Tin tức

  Tải bộ dữ liệu Việt Nam từ UNU-WIDER

  UNU-WIDER có khá nhiều bộ dữ liệu khảo sát hữu ích có Việt Nam. UNU-WIDER…
  KTL nâng cao

  Mô hình Elastic net và Ridge regression

  Chúng ta đã tìm hiểu qua mô hình Lasso từ cách ước lượng đến đánh…

  Minh họa thực hành Stata

  1 / 6 Videos
  1

  Giới thiệu kênh thực hành kinh tế lượng với Stata

  00:27
  2

  Xử lí biến nội sinh - Ước lượng IV, 2SLS

  01:52:12
  3

  Kiểm tra tính dừng của chuỗi dữ liệu bảng - PURT

  01:26:22
  4

  Cơ sở ước lượng, kiểm định và lựa chọn mô hình FEM với REM

  01:20:43
  5

  Ước lượng GMM - giới thiệu và diễn giải chi tiết

  01:52:29
  6

  Ước lượng đồng tích hợp - MG PMG FMOLS DOLS

  01:55:00

   Tương quan hạng Spearman – Stata

   Tương quan hạng Spearman được sử dụng thay thế tương quan Pearson để kiểm tra mối quan hệ giữa hai…

   Ước lượng SUR trên STATA

   I. GIỚI THIỆU VỀ ƯỚC LƯỢNG SUR Trong các nghiên cứu thực tiễn thường gặp một số trường hợp hai…

   Diễn giải kết quả phân tích IRF, FEVD

   Kỹ thuật phân tích cú sốc, IRF và phân rã phương sai dự báo, FEVD là hai kỹ thuật được…
   Back to top button