KTL nâng cao

  Thực hành nghiên cứu sự kiện

  Hướng dẫn minh họa thực hiện câu lệnh estudy trong nghiên cứu sự kiện theo…
  KTL nâng cao

  Phương pháp nhân tố Q

  Lệnh qfactor yêu cầu một danh sách các biến, varlist (Q-sort) đưa vào để phân…

  Minh họa thực hành Stata

  1 / 6 Videos
  1

  Giới thiệu kênh thực hành kinh tế lượng với Stata

  00:27
  2

  Xử lí biến nội sinh - Ước lượng IV, 2SLS

  01:52:12
  3

  Kiểm tra tính dừng của chuỗi dữ liệu bảng - PURT

  01:26:22
  4

  Cơ sở ước lượng, kiểm định và lựa chọn mô hình FEM với REM

  01:20:43
  5

  Ước lượng GMM - giới thiệu và diễn giải chi tiết

  01:52:29
  6

  Ước lượng đồng tích hợp - MG PMG FMOLS DOLS

  01:55:00

   Quy trình thực hiện phương pháp PSM trên Stata

   Quy trình thực hiện phương pháp điểm xu hướng Phương pháp điểm xu hướng là một trong những phương pháp…

   Kiểm định McNemar – Stata

   Giới thiệu về kiểm định McNemar Trong trường hợp biến đo lường trong kiểm định t-test cặp đôi là biến…

   Cơ chế truyền dẫn các cú sốc tài chính – thương mại đến nền kinh tế Châu Á

   BODY{background-color: ffffff; font-family: monaco, "courier new", monospace; color: #000000} .input {color: #CC6600} .result{color: #000099} .error{color: #dd0000}   . *****Nhap du…
   Back to top button
   Close
   Close