tinh-do-co-dan-cua-ham-cau

Làm thế nào để tính độ co dãn của hàm cầu trong các mô hình log-log, lin-lin, log-lin, lin-log? Có bao nhiêu công thức tính độ co dãn của hàm cầu tiêu dùng?

Làm thế nào để tính độ co dãn của hàm cầu trong các mô hình log-log, lin-lin, log-lin, lin-log? Có bao nhiêu công thức tính độ co dãn của hàm cầu tiêu dùng?

Trả lời

Back to top button