Thực hành Mata – hướng dẫn từng bước hồi quy OLS qua tính toán ma trận trong Mata

Thực hành Mata - hướng dẫn từng bước hồi quy OLS qua tính toán ma trận trong Mata

Hướng dẫn tính toán ma trận để ước lượng các hệ số hồi quy, tính toán ma trận phương sai – hiệp phương sai, độ lệch chuẩn của các hệ số trong Mata – một công cụ lập trình nâng cao, hữu ích của Stata.

Back to top button