Học liệu hay về R

Học liệu hay về R hữu ích trong việc tự học

Tổng hợp những học liệu hay về R có thể tự học và áp dụng cho những tác vụ cụ thể khi có nhu cầu. Các học liệu đều ở dạng online, hỗ trợ dataset đầy đủ để thực hành.

Back to top button