uoc-luong-mo-hinh-garch

Mô hình ARCH tổng quát: GARCH, T-GARCH, M-GARCH

Mô hình ARCH tổng quát: GARCH, T-GARCH, M-GARCH

Trả lời

Back to top button