kiem-dinh-nghiem-don-vi-bang

Chúng ta KHÔNG THỂ áp dụng các tính chất liên quan đến PHÂN PHỐI CHUẨN cho các biến KHÔNG DỪNG, vì vậy KIỂM ĐỊNH TÍNH DỪNG của chuỗi là 1 việc rất cần thiết

Chúng ta KHÔNG THỂ áp dụng các tính chất liên quan đến PHÂN PHỐI CHUẨN cho các biến KHÔNG DỪNG, vì vậy KIỂM ĐỊNH TÍNH DỪNG của chuỗi là 1 việc rất cần thiết

Trả lời

Back to top button