Vendor

Dữ liệu GSO chỉ số kinh tế vĩ mô các tỉnh từ năm 2000 – 2020

Điểm trung bình:

Bộ dữ liệu kinh tế vĩ mô của 63 tỉnh/Tp Việt Nam từ 2000 – 2020 của GSO với các chỉ số kinh tế vĩ mô chính như tăng trưởng kinh tế, vốn đầu tư, thu hút FDI, xuất nhập khẩu, cpi, dân số…

Bộ dữ liệu PCI, PAPI, ICT và PAR dạng bảng từ 2006 – 2021

Điểm trung bình:

Bộ dữ liệu khảo sát tổng hợp gồm các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, PCI (2006 – 2021); Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh, PAPI (2011 – 2021); Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT, ICT (2013 – 2020) và Chỉ số cải cách hành chính, PAR (2013 – 2020)

Bộ dữ liệu ICT Việt Nam dạng bảng từ 2013 – 2020

Điểm trung bình:

Chuyển đổi số (ICT) mang lại những hiệu quả tích cực trong cải cách hành chính (PAR), nâng cao nâng lực cạnh tranh (PCI) và cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của các địa phương.

Bộ dữ liệu PAPI 38 chỉ số dạng bảng 2011 – 2021

Điểm trung bình:

Nhằm hỗ trợ phân tích sâu cho các phân tích nhân tố hay thành phần chính, TNS đi sâu tổng hợp 38 chỉ số thành phần của bộ PAPI trong giai đoạn 2011 – 2021

Bộ dữ liệu PAPI dạng bảng 2011 – 2021

Điểm trung bình:

Bộ dữ liệu PAPI dạng bảng gồm chỉ số PAPI tổng hợp và 8 chỉ số thành phần cho 63 tỉnh/Tp được tổng hợp giai đoạn 2011 – 2022 bổ sung thêm mã tỉnh VHLSS.

Tải EViews 12 bản Enterprise – Thành viên Silver trở lên

EViews 12 Enterprise có nhiều bổ sung quan trọng về công cụ ước lượng và kiểm định mô hình; cải thiện giao diện & khả năng lập trình, khả năng xử lý dữ liệu…

Tải Stata MP phiên bản 17 – Thành viên Gold & Plantium

Stata 17 MP cải thiện tốc độ xử lý nhanh đáng kể so với phiên bản 16 trước đó với các cải thiện về báo cáo kết quả, phân tích Bayes, Meta và cả phân tích Sống còn. Chỉ dành cho thành viên Gold, Plantium.

Dofile ước lượng mô hình ngưỡng PTR

Dofile ước lượng mô hình ngưỡng PTR của Hansen (1999) để đánh giá tác động ngưỡng của FDI lên tăng trưởng kinh tế với các thiết lập ngưỡng phù hợp.

Dofile ước lượng mô hình hàm cầu AIDS

Dofile ước lượng mô hình hàm cầu AIDS cho 11 nhóm thực phẩm sử dụng bộ dữ liệu VHLSS và tính toán các độ co dãn thu nhập, chi tiêu trên ma trận

Back to top button