Hướng dẫn xác định điểm sóng cao và điểm sóng thấp

Hướng dẫn xác định điểm sóng cao và điểm sóng thấp

Xác định các điểm sóng cao (Swing high) và điểm sóng thấp (Swing low) trong xu hướng là bước đầu tiên cơ bản nhưng có ý nghĩa rất quan trọng đến độ tin cậy và hiệu quả của bất kì chiến thuật phân tích kỹ thuật nào

Back to top button