Lựa chọn gói tài liệu

Vietlod cung cấp các gói tài liệu kinh tế lượng và tài nguyên chuyên ngành, phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học và đầu tư tài chính. Hai gói tài liệu chính của Vietlod là:

Gói TÀI LIỆU VIP

Gói tài liệu VIP gồm các bài viết chuyên đề kinh tế lượng nâng cao và các mô hình (phương pháp) kinh tế lượng phổ biến (mới) được sử dụng trong các bài báo uy tín hoặc tạp chí Stata. Gói TÀI LIỆU VIP gồm có ba gói nhỏ, tùy thuộc vào thời hạn sử dụng. Bạn có thể đăng ký gói TÀI LIỆU VIP với một thời hạn phù hợp như:

  • Gói 1 TUẦN
  • Gói 1 THÁNG
  • Gói 1 NĂM
  • Sự khác nhau giữa ba gói này chủ yếu ở thời hạn sử dụng và quyền truy cập các TÀI NGUYÊN được chia sẻ trên Vietlod (Gói 1 tuần BỊ HẠN CHẾ truy cập các nội dung được chia sẻ ở mục TÀI NGUYÊN).
  • Một lưu ý quan trọng khác là cả ba gói tài liệu VIP này KHÔNG BAO GỒM các gói SÁCH CHUYÊN KHẢO. Điều này nghĩa là, nếu muốn truy cập nội dung của một quyển sách ở mục Sách chuyên khảo thì bạn cần mua riêng mục sách này.
  • Một tài khoản bạn có thể đăng ký thành viên đồng thời của nhiều gói tài liệu/sách chuyên khảo.

Gói SÁCH CHUYÊN KHẢO

Sách chuyên khảo là một tài liệu chuyên sâu về các chủ đề kinh tế lượng ứng dụng: phân tích dữ liệu bảng, dữ liệu thời gian, dữ liệu khảo; phương pháp đánh giá tác động ứng dụng trong NCKH và cách sử dụng Stata hiệu quả. Mỗi sách chuyên khảo đều có phần hệ thống lý thuyết và minh họa thực hành và diễn giải kết quả trên Stata.

Bạn có thể đăng ký thành viên Sách chuyên khảo tại: https://www.vietlod.com/sach-chuyen-de

Hiện tại, Vietlod đang hợp tác biên tập hai đầu sách liên quan đến mô hình dữ liệu bảngdữ liệu khảo sát (Nghiên cứu Marketing). Thời gian tới Vietlod sẽ cho ra mắt các tập sách về Phân tích chuỗi thời gian, Phương pháp đánh giá tác động và Kinh tế lượng ứng dụng với Stata.

  • Các đầu sách sẽ được mua riêng rẽ ứng với thời hạn 01 NĂM, đồng thời, gói SÁCH CHUYÊN KHẢO này không bao gồm gói TÀI LIỆU VIP. Điều này nghĩa là thành viên ứng với mỗi đầu sách chỉ có thể truy cập sách được mua mà không truy cập được các đầu sách khác, cũng như các bài viết nâng cao thuộc gói TÀI LIỆU VIP.
  • Một tài khoản bạn có thể đăng ký thành viên đồng thời của nhiều gói tài liệu/sách chuyên khảo.

TÀI NGUYÊN

Mục TÀI NGUYÊN sẽ tổng hợp và cập nhật nội dung các Tạp chí Stata, Tạp chí kinh tế (Kinh tế Việt Nam, Đầu tư tài chính, Đầu tư chứng khoán, Báo đầu tư, Kinh tế Sài Gòn) và các khóa học. Các TÀI NGUYÊN được chia sẻ MIỄN PHÍ cho các thành viên đăng ký gói 1 THÁNG trở lên (cả cho gói TÀI LIỆU VIP và SÁCH CHUYÊN KHẢO).

  • Chúng tôi nỗ lực cập nhật tất cả các tài nguyên này, tuy nhiên, chúng tôi không cam kết tất cả các tài nguyên này luôn được cập nhật mới nhất.
  • Trước khi quyết định chọn mua một sản phẩm/dịch vụ của Vietlod, các bạn tham vấn kỹ các thỏa thuận sử dụngchính sách bảo mật của chúng tôi.