Tài nguyên

Với mong muốn ngày càng mang đến nhiều giá trị thiết thực cho các thành viên, Vietlod mở chuyên mục TÀI NGUYÊN nhằm chia sẻ những nội dung hữu ích trong lĩnh vực kinh tế. Các nội dung được chia sẻ chủ yếu bao gồm: tạp chí kinh tế, dữ liệu kinh tế và những tài liệu chuyên đề hữu ích mà Ban quản trị đã sử dụng và tổng hợp trong công việc của mình. Ghi chú: mục TÀI NGUYÊN này chỉ dành cho các gói thành viên THÁNG trở đi.

Back to top button